Kalibrering

De mätverktyg vi använder (ex. renhetsmätare) ska kontrolleras med jämna mellanrum att de visar rätt värde